SENFONİK TEKNOLOJİ

Emsalsiz performansa sahip bir tanısal ultrason sistemi sunmak adına birleştirilen net olarak belirlenen teknolojilerle yüksek kalitede “ses” oluşturmak için kayda değer kaynaklar kullanılmıştır. Çabamız, görüntü kalitesini geliştirmede rol oynayan her bir ve her bileşenin gelişimine odaklanmıştır: güç çevirici malzemeleri, ön uç, arka uç, görüntü monitörü dahil.

KULLANILABİLİRLİK

Gelişmiş İş Akışı

ARIETTA 60, çeşitli tetkik senaryolarında rahat çalışma ortamını destekleyen ergonomiye dayalı olarak tasarlanmaktadır.

Geleneksel tekerleklerden %10’dan daha geniş arka kısımdaki ve tekerleklerdeki geniş elcek hareketteki zorluğu azaltmaktadır.
Geleneksel modellerimize kıyasla ağırlığı yaklaşık %25 düşürdük. Geniş tekerleklere sahip hafif ve kompakt sistem kolayca ve daha az gerginlikle güvenle hareket ettirilebilmektedir.

İşletim panelinin merkezindeki geniş avuç içi dayanağı, operatörün rahatsızlığını azaltmak için en uygun bilek desteğini sağlamak adına tasarlanmıştır.

UYGULAMA

Radyoloji ve Cerrahi

RTE, dokuların sertliğini gerçek zamanlı olarak görüntüler. Bir İlgi Alanındaki ilgili gerginliğin gözlemlenmesini sağlar. RTE’nin günümüzdeki uygulamaları, tiroit, karaciğer, üriner organlar ve göğüs alanlarına yayılmaktadır.

Güvenilir Fonksiyonlar

İntraoperatif mikro konveks güç çevirici, süperfisyal ve derin karaciğer alanlarında yüksek seviyeli tarama yeteneğiyle dikkat çekmektedir. Gerçek Zamanlı Doku Elastografi (RTE) ve kontra eko dahil çeşitli teknolojiler ilave tanı değeri sunmaktadır.

Kardiyoloji

Damar yönetim sistemiyle erken aşama koroner arter hastalığının engellenmesi ve tanısı.

Akış Aracılı Dilatasyon FMD

Vasküler endotel fonksiyonu değerlendirir. Birkaç dakika süreyle üst kolu kapatın, açın, FMD; kan akış hacmindeki artıştan kaynaklanan damar dilatasyonundan değerlendirilmektedir. Damar çapı ve hızla ilgili dalga formlarındaki değişiklikler uzun bir sürede kaydedilmektedir.

Arteriyal sertliğin değerlendirilmesi (eTRACKING)

İzleme geçidi, çaptaki değişiklikleri gerçek zamanlı olarak ve hassas şekilde ölçerek damar duvar hareketlerini otomatik olarak takip eder. Otomatik olarak hesaplanan parametrelerden biri olan Stiffness Parameter Beta (Sertlik Parametresi Beta), kan basıncından bağımsız damar duvar sertliğini göstermek adına endekslerden biridir.

Çift Geçitli Doppler

Aynı kalp atımındaki 2 noktadaki Doppler dalga formlarının gözlemini sağlar

Dinamik Ağır Çekim Ekranı

Gerçek zamanlı görüntü ve ağır çekim görüntüsü eşzamanlı olarak görüntülenir. Fetal kalp gibi hızlı hareket eden nesneleri gözlemlemek mümkündür.